Rychle, kompletně, výstižně.
To jsou aktuality VERA.

Novinky v souvislosti s GDPR

Na letošní máj se mohou těšit nejen zamilovaní, ale i vášniví fanoušci tématu ochrany osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v účinnost 25. května 2018. Nebudeme...

Konference v Jihlavě: Finiš pod evropskou taktovkou

Letošní konferenční sezóna startuje tradičně v Jihlavě - 20. února 2018 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Akce nese výstižný název " Finiš pod evropskou taktovkou " a zaměří se na...

V Novém Bydžově mají přehled

Slovo úřad bylo kdysi synonymem pro hromady papírů. Dnes již městské úřady nepracují nevyhnutelně s papíry, protože dokumenty mohou být i v elektronické formě, nicméně stále je jich...

Hřbitovní agenda v novém

Na začátku roku 2018 bude na úřady postupně distribuována nová, modernizovaná, verze Hřbitovní agendy . Zásadní novinkou je propojení části Hrobová místa a Smlouvy do jedné evidence a ...

Modul eJednání umí nové věci

Nastavte si workflow a využijte nové funkce Webová aplikace pro podporu a procesní řízení jednání Rady nebo Zastupitelstva města byla v novém sestavení rozšířena o dlouhodobě poptávané...

Novela stavebního zákona

Od 1. ledna 2018 vstupuje v účinnost novela stavebního zákona , která byla ve Sbírce zákonů zveřejněna v částce č. 82 pod zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o...

Volby do poslanecké sněmovny za námi a prezidentské volby před námi

Těší nás Vaše pozitivní ohlasy na proběhlé volby . Nemáme tím na mysli jejich výsledky, ale zpracování agendy v samotném systému a metodickou podporu. Při každých volbách pro Vás...

Živě ze setkání tajemníků

V Litomyšli právě probíhá XXXIV. členská schůze a seminář STMOÚ ČR, které je společnost VERA již tradičně odborným partnerem. Konferenci hostí modernizovaný Zámecký pivovar a účastní se jí...

Od listopadu rybářský lístek na neurčito

Nová vyhláška č. 336/2017 Sb. (ze dne 10. října 2017), kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,...

GDPR a informační systémy VERA

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR ) už notnou dobu straší všechny, kteří s ním potenciálně mohou od května příštího roku přijít do kontaktu. Na internetu i...