Využití IS pro manažery

Pracovníci vrcholového managementu a řídící pracovníci nemohou ztrácet čas zkoumáním mnoha detailních údajů, na základě kterých by si měli vyvodit závěr pro své rozhodování. Veškeré podstatné informace naleznou v nadstavbových aplikacích – v Manažerském informačním systému, resp. v Portálu manažera, když potřebují získat přehled o mnoha různorodých oblastech.

Obě aplikace obsahují informace nejen o Vašem úřadě, ale mohou zahrnovat i Vámi zřizované organizace. Fungují na pyramidové podstatě, v prvním momentě nabízejí agregované údaje s možností rozpadu až na absolutně detailní položky. Výstupy jsou také často vizualizovány, což pomáhá rychleji se orientovat a jednat.

 K údajům se dostanete z domova či pracovní cesty, tabletu i chytrého telefonu, stačí Vám pouze internet. Všechny sestavy a analýzy jsou aktuální, protože jsou stahovány on-line.

 • Pohledy na data jsou připravené, není s nimi tedy žádná práce a není potřeba je modifikovat.
 • Data jsou 100 % aktuální.
 • Lze se k nim dostat odkudkoliv díky on-line přístupu.
 • Ovládání je intuitivní.

VERA Dimenze dále manažerům usnadňuje práci např. pomocí podpisové knihy, elektronického schvalování, možnosti reagování přímo z manažerské aplikace (není tedy potřeba přecházet do konkrétní agendy), atd..

 

V čem Vám manažerské nástroje pomáhají?

 • Máte lepší přehled o dění na úřadě a operativní řízení pod kontrolou.
 • Podklady máte k dispozici kdykoliv a kdekoliv.
 • Šetříte spoustu času.
 • Získáváte informace potřebné ke strategickému rozhodování.
 • Jednoduše vytváříte statistické a analytické přehledy, srovnávací a vývojové analýzy.
 • Máte informace potřebné pro zkvalitnění práce a služeb na jednotlivých odděleních, odborech.
 • Podepisujete všechny elektronické dokumenty na jednom místě.
 • Souhrnné informace využíváte jako podklad pro zveřejnění na webu, v tisku a v ostatních médiích.
 • Řídíte úřad odkudkoliv bez nutné podpory jakéhokoliv zaměstnance úřadu, který by musel připravovat podklady.

 

Oblasti, ze kterých se připravují výstupy

 

Manažer má přístup přes interaktivní nástroj k údajům uloženým v základním systému. Zaměstnanci zadávají data  jako výsledek jejich činností (např. evidenci faktur, pohledávky, objednávky …). Vedoucí pracovník odboru nebo manažer úřadu nemusí při použití správných nástrojů pracovat v základní agendě. Může kontrolovat, schvalovat či analyzovat na základě manažerských informací.

 

Manažerský informační systém

Náhled na data je primárně navržen jako agregovaný celek s možností libovonného rozpadu do nejpodrobnějších informací. A to vždy s vazbou až na konkrétní úkon pracovníka ve specializované agendě. Manažer si může sám dle potřeby zkontrolovat činnosti podřízených pracovníků, aniž by musel údaje ke kontrole od nich získávat. Má je vždy k dispozici díky předdefinovanému nastavení.

Mezi hlavní výhody patří:

 • zobrazení informací na jednom místě,
 • individuální konfigurace (volba přesně těch informací, které potřebuje analyzovat pro danou oblast),
 • jediným úkonem má potřebné informace k dispozici,
 • v ekonomických analýzách lze využít časové řady a situace modelovat,
 • přehled o projektech,
 • u krajů přehled o demografii kraje (věková struktura v jednotlivých částech kraje aj.),
 • souhrnné údaje ze spisové služby s proklikem až na detail.

Více zde.

Součástí MISu je Analýza majetku, která poskytuje všechny podstatné informace pro rozhodování o majetku obce a jeho využití. Spojuje data o majetku a pronájmech s ekonomickými ukazateli. Podívejte se na podrobný popis Analýzy majetku.

 

Portál manažera

Jedná se o aplikaci, která představuje vlastní pracovní plochu. Umožňuje vidět na jediné obrazovce vybraná aktuální a pro manažera nejdůležitější data z informačního systému úřadu a dalších zdrojů. Výstupy obsahují zásadní informace, některé jsou pro přehlednost zobrazeny v grafech. Každý manažer má svůj vlastní přehled – může si zvolit jaké údaje a do jaké hloubky potřebuje znát. A jedním kliknutím se dostane přímo ke zdroji vybrané položky. 

 

Podpisová kniha a elektronické schvalování

Slouží pro automatickou správu schvalování elektronických interních i externích dokumentů. Bezprostředním přínosem je skutečnost, že napomáhá zajistit dohled nad celým procesem včetně kontroly plnění termínů.

V případě zavedení elektronického schvalování již nemusíte posílat po úřadě stohy dokumentů k podpisu. Nastavený oběh Vám pomůže zefektivnit finanční kontrolu a ušetřit spoustu času. Už nikdy se Vám nestane, že byste například předčasně zaplatili fakturu, která neprošla standardním kolečkem dle Zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb..

 

eJednání, eHlasování a eÚkoly

Konečně můžete zapomenout na pracnou přípravu materiálů na jednání volených orgánů nebo komisí ve Wordu. eJednání je webová aplikace, která Vám zjednoduší vše – od přípravy návrhu usnesení, až po zveřejnění usnesení na Vašich webových stránkách a kontrolu plnění souvisejících úkolů.

 

Hlavní přednosti:

 • zefektivnění procesů,
 • tvorba a správa dokumentů v jediné aplikaci,
 • okamžitá dostupnost a dohledatelnost dokumentů,
 • elektronické schvalování návrhů usnesení,
 • přímá práce s dokumenty (i během jednání),
 • možnost využít aplikaci na tabletech, případně chytrých telefonech a mnoho dalších.

Mobilní zařízení nemusíte využívat pouze k práci s dokumenty, ale stejně dobře je můžete využít i přímo ke hlasování.  eHlasování je nový systém integrovaný do eJednání, který využívá internetové prohlížeče na mobilních zařízeních (notebooky, tablety, smartphone) a wi-fi připojení  v místě jednání k zaznamenání výsledků jmenovitého hlasování přímo do zápisu z jednání. Pomocí této agendy jednoduše prokážete transparentnost svým občanům a naplníte zákonnou povinnost o zápisu průběhu a výsledku hlasování. 

Úkoly vyplývající z jednání pohlídá další webová agenda - eÚkoly. VERA Dimenze tak komplexně podporuje zasedání rady nebo zastupitelstva. 

 

Chcete mít přehled o dění v organizaci? Chcete mít nástroje, které Vám ulehčí práci? Chcete podepisovat všechny elektronické dokumenty na jednom místě?

Využijte všechny možnosti, které jsou manažerům a vedoucím pracovníkům k dispozici.

Manažerského informačního systému nelze využít pouze pohledy na data, která nemohou organizace ze své podstaty získat – demografii. Všechny ostatní jsou jim k dispozici, stejně jako Portál manažera, Podpisová kniha a elektronické schvalování, eJednání a eÚkoly