Personalistika

Pro řízení lidských zdrojů je třeba využívat specializovaný software. VERA jej dodává se spolupráci s partnery, odborníky na personalistiku. Díky bohatým zkušenostem a integraci systémů vznikl unikátní celek umožňující komfortní práci.

Celá oblast Personalistiky je optimálně propojena s dalšími částmi systému VERA Dimenze tak, že např. při řízení projektů se využívají požadovaná data způsobem, při kterém nenastává duplikace administrativních činností. Pokud se údaje zadávají jen jednou a systém s nimi pracuje v dalších procesech, nemůže dojít k nesouladu mezi různými výkazy.

 

Správa zdrojů

V informačním systému lze spravovat zdroje, a nejen lidské, ale i materiální (automobily, zasedací místnosti, projektory aj.). Mezi standardní funkce patří:

 • evidence událostí,
 • rezervace zdrojů s automatickou kontrolou kapacity,
 • možnost zobrazení událostí i v kalendáři, např. Microsoft Outlook,
 • propracované pohledy na využití kapacity podřízeného,
 • tvorba přehledů na základě využitých kapacit a spotřebovaného času, např. při projektu,
 • workflow využívané k schvalování, předávání, upozorňování atp.,
 • notifikační emaily u událostí vyžadujících schválení, např. cesty podřízeného.

Systém disponuje mnoha vazbami v rámci informačního systému VERA Dimenze. Mezi ty stěžejní patří vazba na cestovní příkazy, evidenci projektů, správu uživatelů aj.

 

Příklad z každodenní praxe

 1. Zaměstnanec úřadu je svým organizačně nadřízeným vyslán na pracovní cestu.
 2. Vedoucí vytvoří v agendě Rezervace zdrojů událost a zároveň povolí, aby pracovník na pracovní cestu vyjel (je automaticky zapsána Pracovní cesta do agendy Cestovní příkazy).
 3. Pracovník v určený den vyjede na pracovní cestu.
 4. Po návratu vyplní výkaz práce, vytvoří si vyúčtování k pracovní cestě.

Následně vyúčtování cestovního příkazu schválí organizačně nadřízený, překontroluje účetní a vyúčtování uhradí přes agendu Závazky (Výdaje), tedy přes ekonomickou část informačního systému.

Všechny informace o pracovní cestě jsou navíc zobrazeny v Rozvojových plánech a projektech, jedná se o následující údaje:

 • účastník,
 • doba strávená na služební cestě,
 • náklady na cestu,
 • další rezervace spjaté s projektem.

 

Mzdy a personální agenda

Pomocí našich partnerů zajišťujeme výpočty mezd a podporu personalistiky ve všech dalších oblastech, jedná se zejména o:

 • zpracování, výpočet, účtování mezd,
 • evidenci docházky,
 • osobní, pracovněprávní a mzdové údaje,
 • zařazení pracovníků do tarifních tabulek na základě započitatelné praxe a hlídání platového postupu,
 • správu tarifních tabulek,
 • evidenci pracovních míst,
 • sledování průběhu výběrových řízení,
 • evidenci lékařských prohlídek,
 • hodnocení pracovníků,
 • evidenci benefitů.

Všechny oblasti mají zajištěny i předpřipravené tiskové výstupy. Mzdy a personalistika jsou provázány zejména na ekonomiku a účetnictví.

 

Proč je vhodné mít personalistiku propojenou s ostatními částmi systému?

 • Máte přehledné a ucelené informace.
 • Díky vazbám si agendy předávají informace, takže minimalizujete možnost chyb, omylů a sníží se administrativa.
 • Workflow Vás upozorní na důležité věci a na nic nezapomenete.

 

Funkcionality zahrnuté v oblasti Personalistika jsou využitelné i pro všechny typy organizací. Výhoda stejného softwaru v organizaci a u zřizovatele mj. umožňuje:

 • snížení nákladů na školení
 • společnou metodiku a shodné pracovní postupy
 • minimalizaci nutné péče i souvisejících nákladů se správou systému zejména pro organizaci