Správní agendy

Správní agendy podporují správní řízení dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád. Krajským úřadům tak pomáhají řešit odvolání proti rozhodnutí správních orgánů.

Jednotlivé oblasti jsou uživatelsky velmi příjemně zpracovány a pomáhají pracovníkovi správně postupovat. Každý krok, od zahájení, až po ukončení řízení, odpovídá legislativním požadavkům.

Společné vlastnosti všech agend:

  • možnost výběru subjektů z registrů informačního systému VERA Dimenze, resp. z informačního systému základních registrů a jejich ověření,
  • integrace se spisovou službou, která poskytuje vstupy a zpracovává výstupy správních řízení,
  • integrace s dalšími, např. ekonomickými částmi systému,
  • společné funkce podporují navazující zákony pro výkon státní správy,
  • společné funkce podporující intuitivní ovládání,
  • komplexnost celého řešení.

 

Oblasti specializovaných agend:

Přestupkové řízení

Oblast je rozdělena do dvou řešení dle charakteru definice přestupku - Přestupkové řízení dopravní a Přestupkové řízení občansko-správní.

Přestupkové řízení – dopravní slouží k řešení dopravních přestupků (zjištěných Policií ČR, Městskou policií, kamerovým systémem), dále k řešení přestupků jízdy s nezpůsobilým vozidlem, jízdy bez platných dokladů, nezaplacení povinného ručení a dalších souvisejících přestupků. Umožňuje automatizované zpracování zaslaných přestupků pomocí strukturovaného XML souboru.

Agenda Přestupkové řízení je určena pro všechny odbory řešící především občansko-správní přestupky.

 

Stavební úřad, Silniční správní úřad, Speciální stavební úřad - komunikace, Speciální stavební úřad - vodní díla

Jedná se o soubor agend podporující činnost Stavebního úřadu. Agendy jsou navázány na spisovou službu, ekonomické agendy a především na registry. Obsahují vazbu na Registr obyvatel, hospodářských subjektů, Registr územní identifikace adres a nemovitostí a Registr parcel. Subjekty zasažené stavbou lze do případu dotáhnout i pomocí Grafického informačního systému úřadu.  Subjekty lze ověřovat v Informačním systému základních registrů. Agenda obsahuje velké množství dodavatelských vzorů pro řízení založená v různých obdobích, dle platné legislativy. Správnost vzorů je garantována specializovanou právní kanceláří.

 

Stížnosti a petice

Agenda umožňuje evidovat dle zákona č. 131/2000 Sb. a zákona č. 85/1990 Sb. stížnosti, petice, oznámení a podněty od občanů a organizací. Pověřený pracovník má přehled o všech stížnostech řešených na úřadě. Agenda kontroluje zákonnou lhůtu pro vyřízení a skutečné datum vyřízení.