Interní procesy

Organizační agendy podporují všechny potřebné procesy související s řízením úřadu, včetně odpovídajících výstupů, a jsou užitečným pomocníkem každého manažera i zaměstnance.

 

Proč je vhodné řídit interní procesy v informačním systému?

  • Pokud využíváte nástroje pro řízení interních procesů, dochází ke standardizaci pracovních postupů. Postupy jsou transparentní a snadno kontrolovatelné. Výsledný efekt roste úměrně s rozsahem podporovaných oblastí.
  • Správná posloupnost jednotlivých kroků a propojení s ostatními částmi informačního systému velmi usnadňují a zpřehledňují práci.
  • Využitím řešení dojde ke zvýšení efektivnosti vnitřních procesů a snížení administrativy na nutné minimum.

 

V rámci podpory interních procesů rozlišujeme čtyři oblasti.

Podpora schvalovacích procesů

V celém informačním systému lze rychle a efektivně elektronicky schvalovat interní i externí dokumenty, případně je opatřit elektronickým podpisem, resp. časovým razítkem. Nástroj je postaven tak, aby kopíroval proces schvalování a podepisování u fyzicky tištěných dokumentů a odpovídal legislativním požadavkům.  

Výhodou využití elektronického schvalování je skutečnost, že Vám pomáhá zabezpečit dohled nad celým procesem včetně kontroly plnění termínů. Vedoucí pracovníci tak mají jistotu, že u žádného schvalovacího procesu nebyl vynechán žádný stanovený krok a je zajištěna lepší průhlednost a kontrola nad oběhem dokumentů.

V ekonomických agendách jsou využívány eProcesy.

 

Podpora řízení projektů

Do této oblasti patří především agenda Rozvojové plány a projekty, která umožňuje komplexní správu a sledování investičních i neinvestičních projektů a akcí připravovaných a realizovaných v rámci územně samosprávného celku.

Je v ní veden přehled o všech projektech a akcích, důležitých rozhodnutích týkajících se těchto akcí, souvisejících dokumentech, časovém harmonogramu akce a jeho plnění, hodnotových a finančních ukazatelích v různých životních fázích akce.  

Agenda je propojena s ekonomikou, takže můžete sledovat plánované a skutečné výdaje a čerpání zdrojů, dále pak kontrolovat zaúčtované pohyby v účetnictví obce. Nové objednávky můžete zadávat přímo a již existující připojovat. Vše je provázáno i s jednotnou správou bankovních účtů, Registrem hospodářských subjektů a spisovou službou.

Z jednotné organizační struktury úřadu jsou využívány údaje pro nastavení oprávnění, zastupitelnosti a zasílání notifikací, upozorňující např. na blížící se konec termínu.

V kontextu interních procesů je výhodná i vazba na Rezervaci zdrojů a Cestovní příkazy. V rezervacích lze plánovat události pracovníkům úřadu a zdroje úřadu (automobily, zasedací místnosti, projektory, atp.), vše se zobrazí v i kalendáři Microsoft Outlook. Každá událost může podléhat procesu schvalování a jsou z ní vytvářeny e-mailové notifikace. Pokud událost vyžaduje cestu, zapisuje se automaticky do Cestovních příkazů účastníků události a po vyúčtování cesty se výdaje a vyčerpané kapacity zobrazí u dané akce.

Řízení projektů slouží k zjednodušení a zpřehlednění komunikace a snazší kontrole mezi rozvojovými, investičními a ekonomickými odděleními. Po závěrečném vyhodnocení realizační fáze můžete použít podklady pro zadávání povinných informací do informačního systému Ministerstva financí ISPROFIN.

 

Podpora jednání orgánů města (rada, zastupitelstvo, komise, apod.)

Informační systém VERA Radnice plně podporuje veškeré aktivity související s jednáním vč. záznamu hlasování, evidencí a sledováním plnění úkolů.

Jakékoliv jednání (například rady či zastupitelstva) lze snadno připravit a celý jeho průběh zaznamenat přímo ve webové aplikaci eJednání. Součástí řešení jsou workflow procesy pro tvorbu, správu, schvalování, kontrolu, vyhledávání, prezentaci a export dat. Možné je i propojení na elektronická hlasovací zařízení některých dodavatelů nebo hlasování přímo v aplikaci. Všechny aplikace jsou dostupné i na tabletech a chytrých telefonech. Můžete tedy sledovat body jednání na tabletu a v daný moment pomocí něj i hlasovat.

Systém podporuje automatický zápis úkolů z různých usnesení (rady, komise, výboru) do agendy eÚkoly, která tvoří svou funkcionalitou podporu pro tvorbu, evidenci, delegování a sdílení úkolů v rámci organizace. Lze do ní zadávat jakékoliv úkoly, tedy i nezávisle na jednání. Řešitelé mají vždy přehled o blížících se termínech jednotlivých úkolů, které se jich týkají, mohou také vyhledávat v úkolech již splněných v minulosti. Popis úkolu může být stručný nebo naopak obsáhlejší díky možnosti připojit přílohy.

 

 

Řízení interních procesů je klíčové pro správný chod organizace. V rámci informačního systému je rozděleno do čtyř sekcí, které pokrývají celou oblast. Slouží pracovníkům i manažerům, kteří v rámci manažerských výstupů získají dokonalý přehled o dané situaci.

Podpora schvalovacích procesů je vedena v IS stejně jako na úřadě. Podporu jednání je možné využít pro zasedání pracovní skupiny, komisí apod. Podporu řízení projektů lze využít taktéž pro komplexní správu a sledování připravovaných a realizovaných investičních i neinvestičních projektů a akcí.

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.