Využití IS pro manažery

Manažer potřebuje neustálý přístup k informacím, aby mohl činit kvalifikovaná rozhodnutí. Rychlý, přesný a přehledný pohled na data je každodenní nezbytností. Sada nástrojů v IS VERA Radnice, vyvinutá speciálně pro pracovníky na řídících pozicích a nejvyšší management, poskytuje požadovanou strukturu informací způsobem, který je v současnosti požadován.

Manažerské nástroje jsou nadstavbou nad celým informačním systémem a umožňují v uživatelsky přívětivém prostředí zobrazovat pro Vás důležité údaje a pracovat s nimi. Jedná se o interaktivní webové aplikace umožňující řídit úřad i z pracovní cesty nebo z domova. Přístup k nim máte jak na notebooku, tabletu, tak i chytrém telefonu. Všechny sestavy a analýzy jsou aktuální, protože data jsou stahována on-line.

Podklady pro rozhodování vždy máte:

 • agregované, s možností rozpadu,
 • aktuální,
 • zobrazené i graficky.

Manažerské nástroje navíc umožňují na vybrané přehledy reagovat, aniž byste museli přecházet do jednotlivých agend systému. Především úkony typu schvalování či podepisování smluv, objednávek, faktur a dalších dokumentů lze provádět velice jednoduše v nadstavbovém modulu bez nutnosti vstupovat do konkrétní specializované agendy.

 

V čem Vám manažerské nástroje pomáhají?

 • Máte lepší přehled o dění na úřadě a operativní řízení pod kontrolou.
 • Podklady máte k dispozici kdykoliv a kdekoliv.
 • Šetříte spoustu času.
 • Získáváte informace potřebné ke strategickému rozhodování.
 • Jednoduše vytváříte statistické a analytické přehledy, srovnávací a vývojové analýzy.
 • Máte informace potřebné pro zkvalitnění práce a služeb na jednotlivých odděleních, odborech.
 • Podepisujete všechny elektronické dokumenty na jednom místě.
 • Souhrnné informace využíváte jako podklad pro zveřejnění na webu, v tisku a v ostatních médiích.
 • Řídíte úřad odkudkoliv bez nutné podpory jakéhokoliv zaměstnance úřadu, který by připravoval podklady.

Oblasti, ze kterých se připravují výstupy

 

Manažer má přístup přes interaktivní nástroj k údajům uloženým v základním systému. Referenti vedou data vyplývající z jejich činnosti (např. evidenci faktur, pohledávky, objednávky, řeší přestupky…). Vedoucí pracovník odboru nebo manažer úřadu nemusí při použití správných nástrojů pracovat v základní agendě. Může kontrolovat, schvalovat či analyzovat na základě manažerských informací.

 

Co naši klienti oceňují na manažerských výstupech?

 • Pohledy jsou připravené, není s nimi tedy žádná práce a není potřeba je modifikovat.
 • Data jsou 100 % aktuální.
 • Lze se k nim dostat odkudkoliv díky on-line přístupu.

 

Manažerský informační systém

Náhled na data je primárně navržen jako agregovaný celek s možností libovolného rozpadu do nejpodrobnějších informací. A to vždy s vazbou až na konkrétní úkon pracovníka ve specializované agendě. Manažer si může sám dle potřeby zkontrolovat činnosti podřízených pracovníků, aniž by musel údaje ke kontrole od nich získávat. Má je vždy k dispozici díky předdefinovanému nastavení.

 

Mezi hlavní výhody patří:

 • zobrazení informací na jednom místě,
 • individuální konfigurace (volba přesně těch informací, které potřebuje analyzovat pro danou oblast),
 • jediným úkonem má potřebné informace k dispozici,
 • v ekonomických analýzách lze využít časové řady a situace modelovat,
 • přehled o demografii vašeho města (věková struktura v jednotlivých částech města aj.),
 • přehled o projektech, dotacích,
 • souhrnné údaje ze spisové služby s proklikem až na detail.

Více zde.

Součástí MISu je Analýza majetku, která poskytuje všechny podstatné informace pro rozhodování o majetku obce a jeho využití. Spojuje data o majetku a pronájmech s ekonomickými ukazateli. Podívejte se na podrobný popis Analýzy majetku.

 

Portál manažera

Jedná se o aplikaci, která představuje vlastní pracovní plochu. Umožňuje vidět na jediné obrazovce vybraná aktuální a pro manažera nejdůležitější data z informačního systému úřadu a dalších zdrojů. Výstupy obsahují zásadní informace, některé jsou pro přehlednost zobrazeny v grafech. Každý manažer má svůj vlastní přehled – může si zvolit jaké údaje a do jaké hloubky potřebuje znát. A jedním kliknutím se dostane přímo ke zdroji vybrané položky. Více zde.

 

Podpisová kniha a elektronické schvalování

Slouží pro automatickou správu schvalování elektronických interních i externích dokumentů. Bezprostředním přínosem je skutečnost, že napomáhá zajistit dohled nad celým procesem včetně kontroly plnění termínů.

V případě zavedení elektronického schvalování již nemusíte přenášet od stolu ke stolu stohy dokumentů k podpisu. Nastavený oběh Vám pomůže zefektivnit finanční kontrolu a ušetřit spoustu času. Už nikdy se Vám nestane, že byste například předčasně zaplatili fakturu, která neprošla standardním kolečkem dle Zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb..

 

eJednání, eHlasování a eÚkoly

Konečně můžete zapomenout na pracnou přípravu materiálů do rady nebo zastupitelstva ve Wordu. eJednání je webová aplikace, která Vám zjednoduší vše – od přípravy návrhu usnesení, až po zveřejnění usnesení na webových stránkách města.

 

Hlavní přednosti:

 • zefektivnění procesů,
 • tvorba a správa dokumentů v jediné aplikaci,
 • okamžitá dostupnost a dohledatelnost dokumentů,
 • elektronické schvalování návrhů usnesení,
 • přímá práce s dokumenty (i během jednání),
 • možnost využít aplikaci na tabletech, případně chytrých telefonech a mnoho dalších.

Mobilní zařízení nemusíte využívat pouze k práci s dokumenty, ale stejně dobře je můžete využít i přímo ke hlasování. Pomocí eHlasování, které využívá internetové prohlížeče na mobilních zařízeních (notebooky, tablety, smartphone) a wi-fi připojení  v místě jednání, zahlasujete a výsledky se zaznamenají jmenovitě přímo do zápisu z jednání. Díky této agendě jednoduše prokážete transparentnost svým občanům a naplníte zákonnou povinnost o zápisu průběhu a výsledku hlasování. 

Úkoly vyplývající z jednání pohlídá další webová agenda - eÚkoly. VERA Radnice tak komplexně podporuje zasedání rady nebo zastupitelstva. 

 

Chcete mít přehled o dění v organizaci? Chcete mít nástroje, které Vám ulehčí práci? Chcete podepisovat všechny elektronické dokumenty na jednom místě?

Využijte všechny možnosti, které jsou manažerům a vedoucím pracovníkům k dispozici.

Manažerského informačního systému nelze využít pouze pohledy na data, která nemohou organizace ze své podstaty získat – demografii. Všechny ostatní jsou jim k dispozici, stejně jako Portál manažera, Podpisová kniha a elektronické schvalování, eJednání, eÚkoly

 

Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.