Personalistika

Nedílnou součástí řízení úřadu je řízení lidských zdrojů a kapacit. Kompletní zajištění personální agendy, od výběrových řízení po výplatu mezd, a řízení zdrojů Vám zajistíme ve spolupráci s partnery, odborníky na personalistiku a mzdy.

Komplexní správa zdrojů – lidských i materiálních (automobily, zasedací místnosti, projektory aj.) probíhá v informačním systému VERA Radnice. Zde můžete nejen evidovat události a rezervovat zdroje, ale využívat i workflow, které umožňuje schvalovat, předávat, upozorňovat atd.

Nedílnou součástí je i kalendář, pomocí kterého budete mít přehled o všech rezervacích. Disponuje přednastavenými filtry, které zobrazí využité a volné kapacity, a tím Vám ušetří mnoho času, který byste jinak strávili prohlížením kalendářů podřízených pracovníků.

Všechny vytvořené události se propisují do všeobecně využívaného kalendáře, např. Microsoft Outlook.

 

Co se Vám může hodit:

 • notifikační emaily, které upozorní nadřízeného na nutnost schválit událost podřízenému,
 • propracované pohledy, které zajistí informovanost o využití kapacity podřízených,
 • upozornění na nedostupnost uživatele v průběhu jakékoliv rezervace (je prováděna automatická kontrola) na dostupnost účastníků a kapacit, v případě nedostupnosti je uživatel upozorněn,
 • tvorba přehledů na základě využití času a kapacit.

Systém disponuje mnoha vazbami v rámci informačního systému VERA Radnice. Mezi ty stěžejní patří vazba na cestovní příkazy, evidenci projektů, správu uživatelů aj.

 

Příklad z každodenní praxe

 1. Zaměstnanec městského úřadu je svým organizačně nadřízeným vyslán na pracovní cestu.
 2. Vedoucí vytvoří v agendě Rezervace zdrojů událost a zároveň povolí, aby pracovník na pracovní cestu vyjel (je automaticky zapsána Pracovní cesta do agendy Cestovní příkazy).
 3. Pracovník v určený den vyjede na pracovní cestu.
 4. Po návratu vyplní výkaz práce, vytvoří si vyúčtování k pracovní cestě.
 5. Následně vyúčtování cestovního příkazu schválí organizačně nadřízený, překontroluje účetní a vyúčtování uhradí přes agendu Závazky (Výdaje), tedy přes ekonomickou část informačního systému.

Všechny informace o pracovní cestě jsou navíc zobrazeny u odpovídajícího projektu v agendě Rozvojové plány a projekty, jedná se o následující údaje:

 • účastník,
 • doba strávená na služební cestě,
 • náklady na cestu,
 • další rezervace spjaté s projektem.

 

Mzdy a personální agenda

Pomocí našich partnerů zajišťujeme výpočty mezd a podporu personalistiky ve všech dalších oblastech, jedná se zejména o:

 • zpracování, výpočet, účtování mezd,
 • evidenci docházky,
 • osobní, pracovněprávní a mzdové údaje,
 • zařazení pracovníků do tarifních tabulek na základě započitatelné praxe a hlídání platového postupu,
 • správu tarifních tabulek,
 • evidenci pracovních míst,
 • sledování průběhu výběrových řízení,
 • evidenci lékařských prohlídek,
 • hodnocení pracovníků,
 • evidenci benefitů.

Všechny oblasti mají zajištěny i předpřipravené tiskové výstupy. Mzdy a personalistika jsou provázány zejména na ekonomiku a účetnictví.

 

Proč je vhodné mít personalistiku propojenou s ostatními částmi systému?

 • Máte přehledné a ucelené informace.
 • Díky vazbám si agendy předávají informace, takže minimalizujete možnost chyb, omylů a sníží se administrativa.
 • Workflow Vás upozorní na důležité věci a na nic nezapomenete.

 

Funkcionality zahrnuté v oblasti Personalistika jsou využitelné i pro všechny typy organizací. Výhoda stejného softwaru v organizaci a u zřizovatele mj. umožňuje:

 • snížení nákladů na školení
 • společnou metodiku a shodné pracovní postupy
 • minimalizaci nutné péče i souvisejících nákladů se správou systému zejména pro organizaci
 
Kontaktní formulář

Chcete vidět, jak řešení v praxi funguje? Máte zájem o více informací? Prosím napište nám.

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Prosím zadávejte pouze číslice.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.